Çalıştay Hakkında

Çalıştay Hakkında

Peyzajlar, sürekli olarak değişen ve şekillenen sistemlerden oluşan, insan kaynaklı ve doğal süreçlerin görünür haldeki sonuçlarıdır. Bu modern bakış açısı, geleneksel terminolojideki “manzara” anlamı ile çelişmese de, peyzajları asıl olarak manzaranın geri planındaki sistem ve süreçleri görselleştiren ara yüzler olarak kabul etmektedir. Canlı ve cansız öğelerden oluşan kırsal ve kentsel peyzaj sistemlerinin araştırılması ve bu sistemler üzerinde meydana gelen kentleşme, tarımsal yayılım, kıyı erozyonu, ormansızlaşma gibi değişim süreçlerinin izlenmesi, etkili kaynak planlaması ve yönetimi için kritik öneme sahiptir. TÜBİTAK tarafından 217O287 Kodu ile desteklenen ve yakın zamanda tamamlanacak olan Rüzgâr Türbinleri İçin Yer Seçiminde Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) Sürecine Entegre Edilecek Bir Potansiyel Görünürlük Modeli (PGM) Geliştirilmesi: Peyzaj Düzeyinde Yaklaşım” başlıklı projenin sonuçları aktarılacak; rüzgâr türbinlerinin potansiyel görünürlüğü örneği üzerinden, peyzajlardaki görünürlüğün sayısal değerlendirilmesi ve peyzajların sayısal analizi hakkında bir tartışma ve paylaşım ortamı oluşturulacaktır. 

Çalıştayın amacı, yukarıda anılan projede geliştirilen yöntem ve yaklaşımların aktarılmasının yanı sıra, kırsal ve kentsel peyzajlar üzerindeki çalışmalardan elde edilmiş ve elde edilmekte olan bilgi ve deneyimlerin karşılıklı olarak paylaşılmasını sağlayacak bir tartışma ve paylaşım ortamı yaratılmasıdır. Bu sayede kamu kurum kuruluşlarındaki uzmanlardan, peyzaj mimarlığı ve ilgili disiplinlerdeki bilim insanlarına, lisans ve lisansüstü düzeylerdeki öğrencilere kadar farklı ilgi gruplarından katılımcıları beklediğimiz çalıştaya katılımınız bizi onurlandıracaktır. 

 

Saygılarımızla, 

 

    Prof. Dr. Hakan Alphan 

Düzenleme Kurulu Başkanı