Çalıştay Programı

Çalıştay Programı

 

Taslak Program 

Akif Kansu Toplantı Salonu13 Nisan 2020 

09:00-09:30Kayıt 

09:30Açılış  

09:45-10:15 

217O287 No’lu TÜBİTAK Projesi ve Elde Edilen Sonuçlar  

Rüzgâr Türbinleri Açısından Potansiyel Peyzaj Görünürlüğünün Analizi  

Prof. Dr. Hakan ALPHAN (Çukurova Üniversitesi) 

10:15-10:30 

Rüzgâr Enerjisi Üretiminin Dünya’da ve Türkiye’deki Gelişimi 

Prof. Dr. Mehmet BİLGİLİ (Çukurova Üniversitesi) 

10:30-12:00 

Mersin/Silifke-Gülnar İlçeleri Kıyı Alanları, Orman Ekosistemleri, Kırsal Yerleşimler, Koruma Alanları ve Turizm Merkezleri Açısından Rüzgâr Enerjisi Üretiminin Etkileri  

Moderatör: Prof. Dr. Faruk ALTUNKASA 

(Bakanlıklar-ilgili teşkilat ve belediyelerden konuşmacılar) 

12:00-13:30Öğle Yemeği 

13:30-14:30 

Peyzajların Sayısallaştırılması ve Haritalanmasında Güncel Konular (I) 

Moderatör: Prof. Dr. Süha BERBEROĞLU 

14:30-15:00:Ara 

15:00-16:00 

Peyzajların Sayısallaştırılması ve Haritalanmasında Güncel Konular (II) 

Moderatör: Prof. Dr. K. Tuluhan YILMAZ 

 

16:00: Kapanış