Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Hakan ALPHAN

Dr. Öğr. Üyesi Yüksel ÜNLÜKAPLAN

Arş. Gör. Mehmet Ali DERSE

Tuba KAYRA

Serdar BOSTANCI

Gülin EKİZ